Služby

Zpracování jednoduchého i podvojného účetnictví pro neziskové organizace

Zejména prvotní zpracování dokladů, sestavení účetní závěrky, příprava podkladů pro daňové přiznání, odlišování nákladů a výnosů spojených s hlavní a vedlejší činností pomocí vedení analytické evidence, účtování dotací a příspěvků, odpisy majetku pořízených z dotací nebo příspěvků, atd.

Zpracování účetnictví

Zejména prvotní zpracování dokladů, zpracování účetní osnovy, zaúčtování všech účetních dokladů, vedení účetního deníku, vedení hlavní knihy, vedení pokladní knihy, vedení knih pohledávek a závazků, sledování sald jednotlivých účtů, vedení knihy investičního majetku, zpracování DPH, kontrolního a souhrnného hlášení, zpracování účetní závěrky-rozvahy, výsledovky, cash flow, příloh. atd.

Zpracování daňové evidence

Zejména prvotní zpracování dokladů, vedení peněžního deníku, vedení knihy pohledávek a závazků, vedení knihy investičního majetku a drobného investičního majetku, zpracování DPH, kontrolního a souhrnného hlášení vypracování účetní závěrky, zpracování přehledů OSVČ na OSSZ a ZP atd.

Zpracování mezd a personalistiky

Především sepsání pracovní smlouvy včetně hmotné zodpovědnosti zaměstnance, výpočet mezd, odvodů sociálního a zdravotního pojištění, rozeslání výplatních pásek, roční zúčtování daně zaměstnancům, roční vyúčtování záloh na daně ze závislé činnosti, roční vyúčtování srážkové daně, odevzdávání přehledů zdravotním pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení, vč. výpočtu náhrady mzdy za dobu pracovní neschopnosti a další související operace. Po dohodě s klientem je možné vedení kompletní personální agendy.

Zpracování podkladů pro daňová přiznání fyzických a právnických osob

Kompletní zpracování podkladů pro daňová přiznání.

Zpracování podkladů pro přiznání DPH a Kontrolní hlášení fyzických a právnických osob

Kompletní zpracování podkladů pro daňová přiznání.

Dále zajišťujeme

  • administrativní práce
  • sestavování korespondence
  • účetní poradenství nejen pro začínající podnikatele

Kontakt

Úslavská 612/20, Plzeň 326 00

IČO: 07238193

+420 739 562 464

Volejte Po - Pá od 8 do 16 hodin

bestova@vaseucetni.eu

Napište mi kdykoliv.